De Zingende Toren


Stichting De Zingende Toren maakt zich sterk voor de exploitatie en het beheer van de Zingende Toren

Dit unieke glazen carillon staat op de Cultuurcampus in Vleuterweide. Naast de maandelijkse bespelingen iedere eerste woensdag van de maand, vinden er concerten plaats. Hiervoor wordt de samenwerking gezocht met andere partijen en disciplines, zodat er steeds weer iets bijzonders tot stand komt.

De doelgroep bestaat uit bewoners en gebruikers van de wijk Vleuterweide. Maar is breder dan dat. Gezien de bijzonderheid van het instrument maken mensen uit het hele land, en zelfs buiten onze landsgrenzen, die geïnteresseerd zijn in het carillon deel uit van de doelgroep.

Het culturele veld in Leidsche Rijn wordt getekend door onderlinge betrokkenheid en samenwerking. De Zingende Toren past perfect in dit vaarwater, omdat wij graag samenwerken met andere partijen om de bespelingen van de Toren steeds weer tot iets bijzonders te maken.