Sharing Arts Society

 

In al zijn artistieke projecten verbindt Sharing Arts Society op participatieve wijze grootschalig & menselijk, stadsbreed & wijkgericht, en historie & actualiteit met elkaar.

Voorbeelden van activiteiten van de makers van SAS zijn Slag om Vrede (openingsspektakel Vrede van Utrecht, 300 deelnemers, 15.000 toeschouwers, 13/14/2013), La Caravane d’Utrecht (artistieke optocht aan de vooravond van de Utrechtse start van de Tour de France, ruim 1000 deelnemers, 45.000 publiek, 3/07/2015) en de Sint Maarten Parade vanaf 2011 (jaarlijks groeiend tot 7000 deelnemers in 2017) en Het Vuur van Sint Maarten (vanaf 2017, 1000 deelnemers, op het Berlijnplein i.s.m. RAUM).  

De evenementen worden maandenlang zorgvuldig voorbereid via workshops verspreid over de hele stad, op scholen maar ook in speeltuinen, buurthuizen, steedes, bibliotheken, musea en andere publiek toegankelijke locaties. Voor elk evenement zoekt en bereikt organisator Sharing Arts Society nieuwe, vaak ook kwetsbare groepen.

In de voorbereiding werken tientallen professionele kunstenaars van diverse pluimage (beeldend, muziek, performance) op ‘sharing’ wijze intensief samen met al die bewoners van de stad om uitdrukking te geven aan het gevoel van ‘een samenleving te delen’.

Een belangrijk onderdeel van de ‘sharing’ werkwijze  is dat het eigenaarschap van de evenementen gedeeld wordt met alle deelnemende partijen. Partijen zijn geen vervangbaar onderdeel maar zijn essentieel voor het slagen ervan. De rollen van publiek en deelnemer, maker en toeschouwer lopen door elkaar. Deelnemers zijn mede-eigenaar en zijn daarnaast een toegangspoort tot een nieuw publiek/nieuwe deelnemers.